Skitur med skolepatruljen

Video fra turen til Kläppen

Video fra turen til Kläppen
 • ikon
  Michael Slot Pihl den 27-01-2015
  Hermed pressemeddelelse og tidsplan vedr. struktur og høringssvar.
 • ikon
  Michael Slot Pihl den 26-01-2015
  Kære forældre og medarbejdere!
   
  Vi oplever ved skolerne i Hjørring by en fantastisk opbakning til bestyrelsernes arbejde og har på alle fem byskoler fået 660 høringssvar, som nu er sendt videre til Hjørring Kommune. Dertil kommer de svar, som er sendt direkte til kommunen.
   
  Der er fra politisk side fremsat et stort ønske om at høre ”almindelige” borgeres mening, og de mange hundrede høringssvar må betegnes som et historisk stort antal. Det er nemlig aldrig set tidligere i Hjørring Kommune, at der er kommet så mange høringssvar! 
   
  Høringssvarene er på dagsordenen, når politikerne skal blive enige om den nye skolestruktur i kommunen, og jeg håber, at de lytter og vægter høringssvarene højt. 
  26. februar kl. 18 sætter byrådet det endelige punktum for, hvordan den nye skolestruktur skal se ud i Hjørring Kommune. Der er naturligvis ingen garantier for udfaldet, men der er i hvert fald garanti for, at dedikerede forældre - og elever - nu har sendt et tydeligt signal til dem: Blandt de høringssvar, som er sendt fra skolerne, er der kun én, som ønsker model 1 (overbygningsskole). Alle andre er tilhængere af at bevare skolerne, som de er i dag, med 0. til 9. klasse samme sted.
   
  Vedhæftet er i øvrigt det høringssvar, som de fem bestyrelser, medarbejdere og skoleledere - også for første gang i historien - har lavet i fællesskab. 
   
   
  Med venlig hilsen
  / på bestyrelsens vegne
  Bo Jeppesen
 • ikon
  Anette Jensen den 15-01-2015
  Informationsmødet angående fodboldklassen på kommende 7. årgang foregår mandag den 9. februar kl. 19.30.
  Ønskes en indbydelse og en folder om klassen tilsendt kan man maile navn og adresse til:
  birgit.amtoft-christensen@hjoerrring.dk
   
 • 02-02-2015
  Afspadsering ·
  1
 • 02-02-2015
  14:00-18:30
  Møde om ordblindetest i Ålborg ·
  1
 • 03-02-2015
  09:50-12:00
  Møde m. læsekonsulent ang læsefolder ·
  1
 • 03-02-2015
  15:15-17:00
  personalemøde TF ·
  1
 • 03-02-2015
  15:55-17:00
  møde 7F · 7F
  1
 • 04-02-2015
  13:00-15:30
  Møde i lederteam ·
  1
 • 05-02-2015
  14:30-15:30
  MED møde ·
  1
 • 06-02-2015
  08:00-11:45
  møde konsulent om læringsmål ·
  1
 • 06-02-2015
  08:30-10:30
  ME teater med 7F · 7F
  1
 • 06-02-2015
  10:00-11:00
  Triademøde ·
  1
 • 06-02-2015
  12:00-18:00
  Konfirmandsarrangement · 7F · 7H · 7N
  1