Matias og Antorini

Matias Holm Christensen på besøg hos undervisningsminister Antorini.

Matias på Christiansborg Matias på Christiansborg
Matias Holm Christensen, som vandt skolevalg, var i dag på besøg hos undervisningsminister Antorini, hvor han fik mulighed for at stille hende spørgsmål og skole og valg.
 • ikon
  Michael Slot Pihl den 23-02-2015
  Nogle forældre overvejer allerede nu at flytte deres børn til en anden skole. Dette vil jeg gerne fraråde, da man ikke kan være sikker på, at barnet kan beholde pladsen til august. Jeg har fra forvaltningen fået følgende ordlyd:
  Forældre har ret til efter reglerne om frit skolevalg at få deres børn indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, såfremt der er plads til dem. Her gælder reglen om 26 elever på årgangen
   
  Forældrene skal dog være opmærksomme på, at der med oprettelsen af nye skoledistrikter kan komme den udfordring, at eleverne fra 1. august 2015  vil være tilknyttet et af de  to nye skoledistrikter i Hjørring by og dermed kan blive udsat for, at eleverne skal skifte skole igen, hvis bopælsadressen er i et andet skoledistrikt, end den skole eleven er indskrevet på.
   
  Det betyder altså, at forældrene ikke nødvendigvis kan forvente, at deres barn kan blive på den skole, barnet bliver indskrevet på i Hjørring by, hvis eleven skifter skole nu.

  MEd venlig hilsen
  Michael Slot Pihl
   
   
 • ikon
  Michael Slot Pihl den 10-02-2015
  Det er med stor vemod, at vi i aften har erfaret, at BSU udvalget har valgt at indstille til økonomiudvalget og senere byrådet, at Holmegårdskolen skal lukke til sommer.
  Vi ved, vi har en god skole med gode medarbejdere, elever og forældre, men beslutningen er politkernes. 
  Holmegårdskolens elever vil for de flestes vedkommende overgå til den nye sydøstskole, som kommer til at bestå af Muldbjerg og Bagterpskolerne.
  Vi har som ledelse og bestyrelse kæmpet hårdt for at bevare skolen, men det er desværre ikke lykkedes. 
  Vedlagt pressemeddelelse.

  Med venlig hilsen
  Michael Slot Pihl Skoledistriktsleder
  Bo Jeppesen Skolebestyrelsesformand
 • ikon
  Anette Jensen den 02-02-2015
  Klub program for Kingo, februar måned vedhæftet
 • 02-03-2015
  Skolerejse til Holland hele ugen · 8H · 8N
  1
 • 03-03-2015
  Skolerejse til Holland hele ugen ·
  1
 • 03-03-2015
  07:30-10:00
  Afspadsering GO · TF3
  1
 • 03-03-2015
  19:00
  Konfirmationsmøde med præsten · TF3 · TF4 · TF5 · 7N
  1
 • 04-03-2015
  Skolerejse til Holland hele ugen · 8H · 8N
  1
 • 04-03-2015
  13:00-15:30
  Møde i lederteam ·
  1
 • 05-03-2015
  Skolerejse til Holland hele ugen · 8H · 8N
  1
 • 05-03-2015
  08:00-09:30
  Vejlederteammøde ·
  1
 • 05-03-2015
  14:30-15:30
  MED møde ·
  1
 • 06-03-2015
  Skolerejse til Holland hele ugen · 8H · 8N
  1
 • 06-03-2015
  10:00-11:00
  Triademøde ·
  1
 • 06-03-2015
  12:00-18:00
  Konfirmandsarrangement · 7F · 7H · 7N · TF3 · TF4 · TF5
  1